Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeOnderwerpenHuurprijzen / kostenVeelgestelde vragen huurprijzen en kosten

Veelgestelde vragen

Ik zoek een nieuwe huurwoning. Waar kan ik terecht?

Dat ligt aan uw inkomen. Is het verzamelinkomen van uw huishouden (kinderenuitgezonderd) lager dan €42.436? Dan komt u in aanmerking voor een socialehuurwoning. In de regio’s waar de Alliantie bezit heeft, worden de woningenvan alle corporaties verdeeld via Woningnet. Op de website van Woningnetvindt u een overzicht van beschikbare (huur)woningenIs uw huishoudeninkomen hoger dan €42.436? Dan bent u aangewezen op devrije huursector. Dat zijn woningen met een huur hoger dan €720,42. De regels met betrekking tot het toewijzen van vrije huursectorwoningen bepaalt de Alliantie zelf. Lees op de website van de Alliantie meer over het zoeken van een nieuwe (huur)woning.

Huurprijs bij een nieuw contract

Hebt u een nieuw huurcontract ondertekend met een huur boven € 720,43? Dan loont het de moeite om uit te rekenen wat de maximale huurprijs is van uw woning. Als uit de berekening blijkt dat uw maximale huur toch beneden de grens van € 720,43 voor sociale huurwoningen ligt, dien dan een verzoek tot huurverlaging in bij de Huurcommissie.

Let op!
Het verzoek tot verlaging van de huur moet u indienen binnen zes maanden na ondertekening van uw huurcontract. Bent u te laat? Dan bent u gebonden aan de huur die in uw huurcontract staat.

Lees meer over de huurprijs bij een nieuw contract.

Hoe weet ik of ik niet te veel huur betaal?

Of u het juiste bedrag aan huur betaalt, kunt u zelf controleren aan de hand van een puntensysteem. Dit systeem geeft de kwaliteit van een woning aan. Het aantal punten bepaalt hoeveel huur u maximaal betaalt voor uw zelfstandige sociale huurwoning. Het gaat dan om de kale prijs: de huur die u betaalt voor het gebruik van de woning. Dus zonder de servicekosten voor gas, elektriciteit, schoonmaak of administratie.

Puntentoekenning
Een woning krijgt onder andere punten voor de oppervlakte van de verschillende ruimtes, voor de voorzieningen in keuken, badkamer en toilet, voor de energieprestatie en voor de WOZ-waarde. Bij een puntentotaal hoort een maximale huurprijs. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur tot € 720,43 ofwel 141 punten (norm 2019). Daarboven zijn het vrije-sectorwoningen. Voor zelfstandige kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn er aparte puntensystemen.

Huurprijs check

Benieuwd wat de maximale huurprijs is voor uw woning? Doe dan de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Als uit deze berekening blijkt dat u te veel huur betaalt, dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen bij de Alliantie. Wordt dat afgewezen, dan kunt u altijd nog de Huurcommissie inschakelen

Wordt mijn huur per 1 juli verhoogd?

Jaarlijks worden de regels voor de huurverhoging voor sociale huurwoningen door de oveheid aangepast.

Voor een duidelijke toelichting verwijzen wij u naar de site van de Rijksoverheid en naar de Alliantie. Rijksoverheid - huren - welke regels gelden er voor een huurverhoging

 

de Alliantie - huurtoeslag - huuraanpassing - huuraanpassing-2024

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Dat kan. Op voorwaarde dat:

 • u een sociaal huurcontract hebt. Dat is het geval als in uw huurcontract staat dat de minister de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging vaststelt.
 • voor 1 juli 2019 bezwaar maakt.

Voor alle duidelijkheid

Onderhoudsgebreken zijn geen reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Daarvoor bestaat een aparte procedure bij de huurcommissie.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing

 • Als de huuraanpassing hoger is dan de wettelijke huurverhoging van 4,1% voor individuele huurders.
 • Als de huur hoger is dan de maximale huur. Of (als deze lager is dan de maximale huur) hoger dan de markthuur. Wat uw maximale huur is, kunt u lezen in de brief van de Alliantie van 1 mei, over de huuraanpassing.
 • Bij:
 1. renovatie of voorgenomen sloop
 2. individuele afspraken/maatwerk bij onvoorziene omstandigheden
 3. een verlaging van de huur door de huurcommissie en de onderhoudsgebrekenzijn nog niet weggewerkt.

Denkt u dat een van deze omstandigheden op u van toepassing is? Neem dan contact op met de Alliantie.

 • Als het huishoudinkomen op de verklaring van de Belastingdienst niet klopt.
 • Als het aantal personen in het huishouden op de verklaring van de Belastingdienst niet klopt.
 • Als het huishoudeninkomen in 2019 lager is dan het jaar daarvoor, en lager dan € 42.436.
 • Als u voldoet aan de criteria voor gehandicapten en chronische zieken, maar u toch een huuraanpassing van 5,6% heeft gekregen.

Lees hier hoe u bezwaar maakt tegen huuraanpassing.

Kan ik ook huurverlaging krijgen?

Huren met een sociaal huurcontract

 1. Hebt u een sociaal huurcontract? (Dat is een huurcontract waarin staat dat de minister de jaarlijkse huuraanpassing vaststelt.)
 2. En is uw gezinsinkomen een stuk lager dan in 2017?* Bijvoorbeeld doordat iemand in uw huishouden werkloos is geworden, of doordat werkende kinderen het huis uit zijn gegaan?

Dan kunt u op grond hiervan huurverlaging aanvragen.

*Om de huuraanpassing voor 1 juli 2019 te kunnen bepalen, gaat de Alliantie uit van de inkomensgegevens van 2017. De Belastingdienst meldt aan de Alliantie of u toen meer of minder inkomen had dan € 42.436.
Zie ook de vraag: Wordt mijn huur per 1 juli verhoogd?

De HBVA heeft met de Alliantie afspraken gemaakt over huurverlaging

 1. Huurders met een sociaal huurcontract kunnen het hele jaar door huurverlaging aanvragen op grond van een inkomensdaling. Zij moeten aantonen dat het inkomen nu lager is dan het inkomen waarop de huurverhoging is gebaseerd. Is dat het geval?
  Dan past de Alliantie de huur aan op het lagere inkomen. Dat gebeurt met
  terugwerkende kracht, tot het moment dat het inkomen lager werd (maximaal 2 jaar). De huurder betaalt dan dus voortaan een lagere (netto) huur en krijgt geld terug over de periode dat de huur te hoog was voor het inkomen.
 2. De Alliantie garandeert iedere huurder met een sociaal contract het recht op huurtoeslag. Dus ook als de huur (door de huurverhoging) boven de
  huurtoeslaggrens van € 720,42 komt. Deze afspraak is belangrijk, want de huur kan met een terugwerkende kracht nog steeds boven de huurtoeslaggrens uitkomen. En normaal gesproken komt een huurder dan niet in aanmerking voor huurtoeslag. Bij de Alliantie dus wel.

Huren in de vrije sector

Bent u huurder van een vrijesectorhuurwoning? Dan kom u niet in aanmerking voor een huurverlaging. Misschien kunt u wel een woonkostentoeslag krijgen.

Lees meer over de mogelijkheid tot huurverlaging en over de aanvraag op de site van de Alliantie.

Op mijn huuraanzegging staan servicekosten. Wat zijn dat?

Servicekosten zijn kosten voor geleverde diensten van de verhuurder. Deze staan in uw huurovereenkomst. Jaarlijks moeten de werkelijke kosten worden afgerekend. Indien er een bewonerscommissie in uw complex is dan zal deze de jaarlijkse afrekening controleren maar u mag de betaalde rekeningen van de Alliantie ook zelf inzien. Als u daar hulp bij nodig heeft kunnen wij u daarbij helpen.

Kunnen we servicekosten aanpassen of afschaffen?

Ja, dat kan als 70 procent van alle huurders in uw complex ‘ja’ hebben gezegd tegen aanpassing van de servicekosten.

Wat moet ik doen als ik het oneens ben met de servicekosten?

U kunt bezwaar maken tegen de gerekende servicekosten bij de Alliantie. Wordt u het met de Alliantie niet eens over de servicekosten? Dan kan HBVA u helpen. Wij kunnen bemiddelen tussen u en de Alliantie. Komen wij er niet uit, dan kunt u de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen.

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
 • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
 • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
 • Goede service van de Alliantie
 • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
 • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder