Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeHBVA GVFuncties en taken

Functies en taken

Onze hoofdtaken

  1. Belangenbehartiging van de huurders van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek.
  2. Bevorderen dat zoveel mogelijk huurders, bewonerscommissies en -panels betrokken worden bij het werk van de  HBVA Gooi en Vechtstreek (participatie).

Beleid en uitvoering

Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld. De plannen worden vastgelegd in een adviesaanvraag. De Alliantie legt de aanvraag vervolgens voor aan HBVA Gooi en Vechtsreek. De opvattingen van de HBVA-GV worden meegenomen in de besluitvorming van de Alliantie. Zo hebben huurders invloed op het beleid van de Alliantie.

Partner bij de gemeentelijke prestatieafspraken

Als huurdersorganisatie maken we voor ons werkgebied Gooi en Vechtstreek als volwaardig partner deel uit van overleg met de gemeente en de woningcorporatie(s). Voor de samenwerking worden gemeentelijke prestatieafspraken (werkafspraken) gemaakt. Bijvoorbeeld over betaalbaarheid van de huren voor verschillende doelgroepen. En over de beschikbaarheid en het aantal sociale huurwoningen.

Deelnemer bij de Regionale Energietransitie

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is om energieneutrale wijken te realiseren, waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Als een van de ondertekenaars van de Regionale Energietransitie willen we de impact bekijken voor de leefomgeving en voor de portemonnee.

Overleggen, afstemmen, adviseren, besluiten nemen

Het bestuur van de HBVA Gooi en Vechtstreek is vaste gesprekspartner in tal van overleggen. Op allerlei niveaus praten we regelmatig met diverse lokale en landelijke partijen en relaties op het gebied van huren en wonen, voor sociaal en middensegment. Zo zijn en blijven we goed geïnformeerd en kunnen we invloed uitoefenen om de belangen van onze achterban optimaal te behartigen.

Actief betrekken van huurders

In Gooi en Vechtstreek is de betrokkenheid bij de HBVA Gooi en Vechtstreek groot. Het bestuur wil huurders van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek nog meer bij de vereniging betrekken. Om te beginnen organiseeert de HBVA Gooi en Vechstreek jaarlijks tweemaal een algemene ledenvergadering, maar ook vergaderingen en cursussen voor de leden van bewonerscommissies en -panels. Dat is bij uitstek het moment waarop individuele leden en bewonerscommissies en -panels mee kunnen praten over hun belangen en die van andere huurders.

De organisatie is zich aan het beraden op meer en andere (inter)actieve en interessante vormen van participatie; een opzet die drempels wegneemt en met name meer mogelijkheden biedt aan de individuele leden.

 

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder