Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeOnderwerpen

Onderwerpen

Wat zijn de plannen van HBVA Gooi en Vechtstreek voor de komende periode? Als het gaat om huurdersbelangen in een regio als Gooi en Vechtstreek zijn er veel aandachtsgebieden. Denk alleen maar aan de Beschikbaarheid: woningnood, lange wachtlijsten voor sociale woninghuur, het gebrek aan doorstroming. En natuurlijk aan de Betaalbaarheid van wonen in Gooi en Vechtstreek. Ook het onderwerp Wonen en Zorg vraagt meer dan ooit om aandacht. Net als Duurzaamheid en Energie.Het Werkplan 2019 vormt de basis voor onze activiteiten, het komende jaar.

Een overzicht van belangrijke onderwerpen voor belangenbehartiging waarop de focus ligt voor HBVA Gooi en Vechtstreek.

Renovatie en onderhoud

Veel huurders krijgen, in meer of mindere mate, te maken met renovatie en/of onderhoud van hun woning. Dit gebeurt veelal projectmatig en vergt veel inzet om alles in goede banen te leiden. Hier heeft uw vereniging inmiddels veel ervaring mee opgedaan en staat iedereen graag bij die hiermee te maken krijgt.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid gaat de komende jaren veel veranderen. We zien de Alliantie al voorzieningen aanbrengen zoals zonnepanelen, de grote veranderen moeten nog komen. Als de gemeenten hun plannen voor verduurzaming klaar hebben zal dit veel concreter worden en de (financiële) gevolgen zichtbaar.

Huurprijzen en kosten

Ook in onze regio worden huurders geconfronteerd met een teruglopende beschikbaarheid van betaalbare (sociale) huurwoningen. Daarbij zien we ook de huren elk jaar voor een aantal groepen huurders flink stijgen zonder dat zij een echt alternatief hebben. Belangrijke aandachtspunten voor ons bij het maken van afspraken met de Alliantie en gemeenten om huren betaalbaar te houden, ook op de lange termijn.

Beschikbaarheid

Samenhangend met de onwikkeling van huurprijzen en woonlasten is de beschikbaarheid van woningen een groot knelpunt. We zien economisch daklozen en noodvoorzieningen maar missen urgentie om dit steeds grotere probleem aan te pakken.

Leefbaarheid

In de wijken wonen we samen met een verscheidenheid aan mensen. Hoe beleven zij het wonen in hun wijk? Vraagstukken over inrichting, natuur, veiligheid en welbevinden komen naar boven. In de ledenvergaderingen of in gesprekken met bewonerscommissies blijkt dat er evenveel opvattingen als mensen zijn over wat "leefbaar" is. Daar moeten en doen we wat mee in onze contacten met alle betrokkenen.

Prestatieafspraken en werkplan

Sinds 1 juli 2015 is er wetgeving waarin vastligt dat Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken overleggen. In de prestatieafspraken leggen de partijen vast wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaren. Dit zijn geen vrijblijvende afspraken.

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder