Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeHBVA GVOndersteuning

Praktische zaken

Ook voor praktische zaken kunt u als huurder terecht bij de HBVA Gooi en Vechtstreek. U kunt contact opnemen met uw vragen en klachten. Bijvoorbeeld bij kwesties rond:

  • Huurderszaken (denk aan huurverhoging, achterstallig onderhoud, puntenstelsel, overlast
  • Sloop
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
  • Tijdelijke verhuizing.

Het bestuur ondersteunt en bemiddelt. Zo nodig bieden we professionele ondersteuning aan. Of u wordt doorverwezen naar de juiste organisatie of instantie. Bij HBVA Gooi en Vechtstreek kennen we de weg! En hebben we de lijntjes.

Bewonerscommissies en -panels helpen oprichten en begeleiden

Het bestuur van HBVA Gooi en Vechtstreek ondersteunt bewoners van een woonblok, buurt of wijk bij het oprichten van een bewonerscommissie en -panels. Ook krijgen de leden van de commissie begeleiding en advies als ze geconfronteerd worden met ingrijpende plannen en veranderingen, zoals sloop of renovatie. Of als ze zelf ideeën en plannen hebben voor een betere leefomgeving.

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder