Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeOnderwerpenHuurprijzen / kosten

Huurprijzen en kosten

Betaalbaarheid

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in het bijzonder in voor huurders met de laagste inkomens. Mensen die de huur niet of nauwelijks kunnen betalen, ondanks de huurtoeslag. Gooi en Vechtstreek steunt het project Vroeg Eropaf, dat ervoor zorgt dat er in een eerder stadium hulp wordt geboden bij financiële problemen.

Doorstroming (duur en goedkoop scheef wonen)

De Rijksoverheid wil dat mensen met een hoog inkomen meer huur betalen. Ze verhuizen dan vaker naar duurdere huurwoningen of naar koopwoningen. Het huurbeleid dat in 2018 en 2019 in overleg met de HBVA is ingevoerd, bevordert deze bewegingen. De laagste inkomens worden het meest ontzien, terwijl de hogere inkomens meer huur gaan betalen.

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder