Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeNieuwsHuurdersorganisatie of bewonerscommissie, in re...

Huurdersorganisatie of bewonerscommissie, in relatie tot lidmaatschap Woonbond

Huurdersorganisatie of bewonerscommissie?

Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies zijn organisaties van huurders. Zo bekeken zijn het allebei huurdersorganisaties. Het verschil is dat een 'huurdersorganisatie' formeler georganiseerd is en meer huurders vertegenwoordigt dan een 'bewonerscommissie'. Met een huurdersorganisatie wordt meestal een organisatie bedoeld die alle huurders in het werkgebied van een (of meer) verhuurder(s) vertegenwoordigt. Er kan ook een koepelorganisatie mee bedoeld worden, waarin meerdere organisaties van huurders met elkaar samenwerken. Een 'bewonerscommissie' heeft een (veel) kleiner werkgebied. Die vertegenwoordigt specifiek de huurders van één wooncomplex, of een aantal wooncomplexen. De onderwerpen waarmee huurdersorganisaties en bewonerscommissies zich bezighouden verschillen. Huurdersorganisaties overleggen met verhuurders over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen en servicekostenbeleid. Als gemeenten en verhuurders prestatieafspraken maken zijn het huurdersorganisaties die daar namens huurders bij betrokken zijn. Bewonerscommissies houden zich met de belangen van huurders in hun eigen complex bezig. Vaak gaat dat om hele concrete belangen. Zoals te hoge servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex. Overleg met de verhuurder hebben bewonerscommissies ook, maar dat beperkt zich tot zaken die in het complex spelen. De naam 'bewonerscommissie' wordt vooral gebruikt als het om huurders van een woningcorporatie gaat. Als huurders van een commerciële verhuurder zich op complex- of wijkniveau organiseren noemen zij zich vaak 'huurdersvereniging' of 'bewoners(belangen)vereniging' Zowel huurdersorganisaties, huurdersverenigingen als bewonerscommissies kunnen lid zijn van de Woonbond. Commissies die op complexniveau werken zijn meestal 'indirect lid'. Zij zijn lid van de Woonbond omdat de huurdersorganisatie waar zij bij zijn aangesloten voor hun lidmaatschap betaalt.

U kunt deze informatie ook lezen op de site van de Woonbond. Hier treft u nog meer interessante onderwerpen aan. U kunt hiervoor deze link gebruiken: Woonbond huurdersorganisatie-of-bewonerscommissie in relatie tot lidmaatschap Woonbond 

 

 

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder