Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeNieuwsHBVA-GV voorkomt als enige mogelijke 1% extra h...

HBVA-GV voorkomt als enige mogelijke 1% extra huurstijging in Prestatieafspraken

HBVA-GV voorkomt als enige mogelijke 1% extra huurstijging in Prestatieafspraken

De prestatieafspraken zijn gericht op goed en betaalbaar wonen voor de sociale doelgroep in Huizen. "Dit vraagt inspanningen van alle betrokken partijen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming. Belangrijkste accenten zijn het behoud en uitbreiding van de sociale huurvoorraad in Huizen, het bevorderen van de doorstroming, huishoudens passend laten wonen en de verduurzaming van de woningen", laten de partijen weten. Jaarlijks worden de gemaakte afspraken gemonitord.

Een van de afspraken is dat aan het einde van de prestatieperiode, dus in 2023, meer sociale huurwoningen zijn gebouwd dan verkocht. De gemeente Huizen heeft in haar coalitieakkoord Vitaal en Verbindend namelijk staan dat iedere inwoner een betaalbare en passende woning heeft. "De vraag is vele malen groter dan het aanbod in Huizen. Wij hopen locaties te selecteren en samen creatieve oplossingen te bedenken om te voldoen aan de vraag."

Ook zijn afspraken gemaakt over het verbeteren en verduurzamen van woningen, zodat de woningvoorraad in 2050 CO2- neutraal is. In de periode 2020 - 2024 gaat de Alliantie tussen de 400 en de 500 woningen verbeteren en verduurzamen. Andere maatregelen om deze doelstelling te halen, zoals de overgang van gas naar andere manieren om huizen te verwarmen, dragen hier ook aan bij. Daarnaast wil De Alliantie zo veel mogelijk passende woningen bieden voor huishoudens met een laag en middeninkomen om de doorstroming van huurders te bevorderen.

De in het Sociaal Huurakkoord 2018 opgenomen mogelijkheid om in gesprek te gaan over1% extra toe te passen op de jaarlijkse huuraanpassingen is door de HBVA-GV van de hand gewezen. Enerzijds omdat de betaalbaarheid van woningen al zwaar onder druk staat en omdat nog onduidelijk is of die extra middelen nodig zijn.

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder