Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeNieuwsHBVA Gooi en Vechtstreek zet zich al maanden s...

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich al maanden schrap voor een gelijkwaardig voortbestaan. UPDATE mei 2020

HBVA Gooi en Vechtstreek  zet zich al maanden schrap voor een gelijkwaardig voortbestaan. UPDATE mei 2020

Ons bijgaand persbericht  is onlangs geplaatst in Gooi- & Eemlander. Wij willen u de oorspronkelijke tekst en reactie van de Alliantie niet onthouden.

Persbericht 8 mei 2020

Al sinds 2015 wordt wederom geprobeerd, op verzoek van de Alliantie, om tot een hechtere samenwerking te komen tussen de onafhankelijke huurderbelangverenigingen van Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek.

In eerste instantie leek dat te lukken maar in 2017 (slecht 1 jaar na de oprichting) stopte die samenwerking door vergaande meningsverschillen tussen de in het leven geroepen HBVA Centraal en de lokale verenigingen waardoor deze ophield te bestaan.

In 2018 is een nieuwe poging gestart op voorspraak van de lokale verenigingen. Hierbij waren twee belangrijke uitgangspunten richtinggevend:

  1. vermindering van de werkdruk die door de intrede van de Woningwet flink was gestegen
  2. waarborgen van continuïteit in de samenwerking door de afvaardiging van twee bestuursleden per lokale verenging.

Gaandeweg de gesprekken werd ons in de loop van 2019 duidelijk dat aan beide uitgangspunten niet kon worden voldaan en een nieuw samenwerkingsverband zou leiden tot méér werk. Dit temeer omdat in de bestuurlijke bezetting door de drie andere deelnemers niet volledig zou worden voorzien. Om die reden hebben wij in april 2019 besloten uit de onderhandelingen te stappen, en als zelfstandige HBVA Gooi en Vechtstreek verder te gaan.

Inmiddels is er uiteindelijk toch een samenwerkingsverband ontstaan van de verenigingen uit Amsterdam, Almere en Amersfoort, zijnde de Stichting HBVA.

HBVA Gooi en Vechtstreek maakt daar dus bewust geen deel van uit en die keuze is ons door de Alliantie niet in dank afgenomen. Wat tevens tot gevolg had dat wij, volgens zeggen, geen zeggenschap meer zouden gaan krijgen in het centrale beleid van de Alliantie.

Na een eerste presentatie van onze jaarbegroting in december 2019, welke uiteraard ieder jaar een punt van discussie vormt, werd aangegeven dat er mandaat was tot een budget tot ca. 15% lager dan onze begroting.
Groot was dan ook onze verbazing dat wij in januari 2020 middels een mail werden geïnformeerd dat de Alliantie vanwege onze "non"-deelname aan de Stichting een nieuwe begroting had samengesteld, resulterend in 50% van hun eerder toegezegd mandaat.

En daar begint dus ons conflict!
Word ongetwijfeld vervolgd...

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder