Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeNieuwsAlgemene Ledenvergadering uitgesteld

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Beste leden,

Het is alweer geruime tijd geleden dat wij een Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben kunnen houden om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De aanleiding om deze uit te moeten stellen is u bekend. Langs deze weg willen wij u toch informeren over de stand van zaken.

Conflict met de Alliantie over de status van de HBVA-GV

Op deze website heeft u kunnen lezen dat wij een conflict met de Alliantie hebben over de wijze van samenwerking. Omdat de HBVA-GV uiteindelijk heeft besloten niet deel te nemen aan de Stichting worden wij door de Alliantie, naar onze mening volkomen ten onrechte, gekort op onze zeggenschap (Alliantie-brede beleidszaken als o.a. het huurbeleid) en is bij wijze van represaille ons budget gehalveerd t.o.v voorgaande jaren vanwege een zgn. afname van ons takenpakket.

Momenteel bereiden wij dan ook een juridische procedure voor tegen de Alliantie om onze rechtspositie conform de Overlegwet te waarborgen met bijbehorend het daar aan verbonden budget.

Afrekening budget 2019

Nog altijd is de jaarrekening 2019 nog niet afgerond. Zeer recent hebben wij de Alliantie wederom verzocht om e.e.a. af te ronden met een accountantsverklaring. Naast de jaarcijfers zijn er nog een aantal openstaande punten m.b.t. het budget 2019 die afgehandeld moeten worden en waarop het wachten is.

Deze zaken zijn nodig om in de ALV te bespreken.

Benoeming nieuw bestuurslid

Zowel ons conflict als de jaarrekening zijn reden om de ALV nog niet te houden. Niettemin lopen de werkzaamheden gewoon door. Tijdens de laatste ALV heeft u kennis gemaakt met de heer P. (Peter) Heezemans en ingestemd met zijn benoeming als kandidaat-bestuurslid. De heer Heezemans heeft zich de afgelopen tijd ingewerkt en is onder meer nauw betrokken geweest bij het maken van de prestatieafspraken in Huizen. Het bestuur zou hem graag op korte termijn willen voordragen en benoemen als bestuurslid. Wij beraden ons nog op een manier om dat vooruitlopend op een ALV te organiseren.

Namens het bestuur,

Jacques Jongerden, voorzitter

26 juni 2020

HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder