Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeCommissiesBewonerspanel van Linschotenlaan oneven nummers

Bewonerspanel van Linschotenlaan oneven nummers

van Linschotenlaan Hilversum
Bewonerspanel van Linschotenlaan oneven nummers

Wij, het Bewonerspanel van Linschotenlaan oneven nummers, hebben een goed contact met de Alliantie, de verhuurder, maar zijn kritisch ten opzichte van zaken die onze bewoners en buurt aangaan. Wij zijn doortastend en waar nodig vasthoudend. We nemen initiatieven en leggen die voor aan de verhuurder.

Wat hebben we zoal bereikt:

Nieuwe ramen die tochtklachten veroorzaakten hebben ons heel wat overleg gekost. We gaan hopelijk nu de laatste fase in om geheel tochtvrij te kunnen wonen.

Nieuwe waterleidingen naar aanleiding van een door ons gehouden enquête en ingediende klacht bij de klachtencommissie vanwege talloze lekkages.

 

Het Bewonerspanel heeft een goede samenwerking met de buurtcoördinator en de wijkagent. Er is in overleg met de Gemeente een enquête gehouden over betaald parkeren, is er op ons initiatief voor onze bewoners een voorlichtingsavond over brandpreventie geweest door Brandweer Gooi en Vechtstreek en is er meerdere malen overleg geweest met Tergooi Ziekenhuis over de parkeeroverlast door bezoekers van het ziekenhuis en over de overlast die wordt veroorzaakt door rokers die op het terrein van het ziekenhuis niet meer mogen roken (Tergooi rookvrij). Ook worden we op ons verzoek goed op de hoogte gehouden over de nieuwbouwplannen en bijtijds gewaarschuwd als er aanzienlijke overlast wordt verwacht bij werkzaamheden.

Met de Woonbond hebben wij contact over wat meer complexe zaken.

 

Wij geven de ervaringen/problemen van de bewoners van onze appartementencomplexen zo goed mogelijk door aan onze verhuurder en bekijken samen of daar een vervolg aan moet worden gegeven. Kortom het Bewonerspanel is een belangrijke schakel tussen de verhuurder en de bewoners. We gaan ervoor!