Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeCommissiesBewonerspanel de Regentesse Gebouw de Jonkvrouw

Bewonerspanel de Regentesse Gebouw de Jonkvrouw

Huizen
Bewonerspanel de Regentesse Gebouw de Jonkvrouw

Samenstelling Bewonerspanel de Regentesse gebouw de Jonkvrouw:

Naam en  functie                                                               email

Ria Pierie – van de Laak  - voorzitter                              laakr@xs4all.nl

Jacqueline de Ruijter - Mans  - lid                                   bert.jacq@casema.nl

Hans Veen  - secretaris / penningmeester                     veen.ehz29@planet.nl

 

Vormen van overleg                                                                                                          Met woningcorporatie de Alliantie, een voorjaars- en najaarsoverleg over alles hetgeen de Regentesse, gebouw de Jonkvrouw aangaat. 
Het bewonerspanel (BP) vergadert gemiddeld eens per 2 maanden in eigen kring(IOBP). Indien bewoners kenbaar hebben gemaakt bij dat overleg aanwezig te willen zijn, is dat uiteraard mogelijk.

Communicatie
Het BP verzorgt ± 4 tot 5 maal per jaar de uitgave van een nieuwsbrief. Daarin staan alle actualiteiten, de ditjes en datjes en uiteraard ook de weetjes over de Regentesse, gebouw de Jonkvrouw. Wij verspreiden
deze nieuwsbrief per email (thans 50 bewoners, die zich hebben aangemeld (=90%), 4 bewoners die een
exemplaar in hun brievenbus bezorgd krijgen en 1 leegstaande appartementen.

Het BP introduceert zich na verhuizing bij nieuwe bewoners. Wij brengen een welkomstbezoekje,
overhandigen een op de Regentesse, gebouw de Jonkvrouw geënt informatiepakketje en verzorgen een
welkomstbloemetje.

Activiteiten
Het BP verzorgt jaarlijks 2 of 3 bijeenkomsten waarvoor alle bewoners van de Regentesse, gebouw
de Jonkvrouw worden uitgenodigd. Dit betreft veelal een nieuwjaarsbijeenkomst (erwtensoep, hapje,
drankje en beschouwing van onze voorzitter op het afgelopen jaar en het nieuwe jaar met uiteraard
een proost op het nieuwe jaar, een verbindende informatie activiteit - bijvoorbeeld deelname aan
Burendag – en afhankelijk van omstandigheden en beschikbare mankracht een tuinfeest in onze
parktuin.

Contact
BP de Regentesse, gebouw de Jonkvrouw is bereikbaar per email: bp.regentesse@gmail.com en heeft ook een website https://bpregentesse-jonkvrouw.jouwweb.nl/

Huizen, 8 februari 2023