Direct contact? Bel: 035 642 05 54

HomeOver onsJacques Jongerden

Jacques Jongerden | Voorzitter

Jacques Jongerden

Neem contact op met mij

Als huurder van een Alliantie woning sinds 2012 in Hilversum werd ik na mijn politieke werkzaamheden eind 2017 benaderd door het HBVA-GV bestuur, om eens kennis te maken, in de daaropvolgende gesprekken werd mij duidelijk dat de gestarte veranderingen binnen de verenigingsstructuur van de HBVA organisatie voor mij de motivatie was om te starten als kandidaat bestuurslid.

Ondanks de pogingen van HBVA-GV om met deze kans een moderne en toekomstbestendige verenigingsstructuur te realiseren is er mede door druk vanuit de Alliantie wederom gekozen voor een conservatie overlegvorm waarbij de werkdruk van de lokale besturen wederom werd verhoogd, voor het bestuur van de HBVA-GV de reden om haar medewerking niet te verlenen aan de opgerichte Stichting HBVA en de keuze te maken als zelfstandige organisatie de belangen van de huurders in Gooi en Vechtstreek te behartigen.

De oplopende tekorten van sociale huurwoningen, betaalbaarheid, leefbaarheid, huisvesting bijzondere doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid en de energietransitie (stoppen met aardgas gebruik) zijn allemaal onderwerpen waar het bestuur zich mee bezighoud.

Een volle agenda met voldoende uitdagingen en dat motiveert deze voorzitter en denk je nu, dat is ook wel iets voor mij? Neem gerust contact met ons op voor een oriëntatie gesprek en wie weet….


HBVA Gooi en Vechtstreek zet zich in voor:
  • Betaalbare huur voor lage- en middeninkomens
  • Genoeg goede woningen in leefbare buurten
  • Goede service van de Alliantie
  • Geschikte woonruimte voor wie een huis zoekt
  • Duurzaamheid
Heeft u een klacht of een vraag over uw huursituatie?
Neem contact op, dan helpen we u graag direct verder
Ja, help mij verder